Jest piątek 13:49Jesteśmy otwarci!

Jest piątek 13:49Jesteśmy otwarci!

Historia

Historia zamku

Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1277 roku kiedy to książę legnicki Bolesław II Łysy zwany Rogatką stwierdza „castro nostro”. Jednak samo powstanie zamku gotyckiego wiąże się z panowaniem jego syna, Bolka I...

Historia muzeum

Muzeum w Bolkowie powstało na początku XX w. w odbudowanej renesansowej części zamku bolkowskiego z inicjatywy „Bolkowskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami”. Pewne problemy nastręcza określenie wielkości zbiorów zgromadzonych w tym okresie. Wykonany 1947 spis z natury mówi o 7888 eksponatach...