Godziny otwarcia

Pn- 9.00-15.30
Wt-Pt 9:00-16:30
Sb-Nd 9:00-17:30

Historia Muzeum Bolków

Muzeum w Bolkowie powstało na początku XX w. w odbudowanej renesansowej części zamku bolkowskiego z inicjatywy „Bolkowskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami”. Pewne problemy nastręcza określenie wielkości zbiorów zgromadzonych w tym okresie. Wykonany 1947 spis z natury mówi o 7888 eksponatach. Niestety nie mamy informacji czy chodzi o zbiory zamkowego muzeum czy też jest to spis eksponatów zgromadzonych jako depozyt składnicy muzealnej.

W listopadzie 1949 zostaje wpisany do rejestru zabytków pod numerem 80, a następnie staje się Oddziałem Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jako Muzeum Śląskie funkcjonowało do 1977r. kiedy to zostało przekazane Wojewodzie Jeleniogórskiemu i staje się oddziałem Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze dziś Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

W owym czasie na parterze mieściły się głównie stare ryciny przedstawiające Bolków oraz inne pamiątki związane z tym miastem.

Na I piętrze znajdowały się stare meble, tablice genealogiczne Piastów, XVIIw. portrety Bolka II Świdnickiego oraz jego małżonki Agnieszki, naczynia cynowe i miedziane, mapy śląska.

Ostatnie II piętro zajmował zbiór starej broni między innymi kolczugi, miecze, halabardy, hakownice, zbroje płytowe. Zbiory te powoli ubożały w wyniku czego w 1977r. w trakcie przekazywania zamku znajdowało się tu 119 eksponatów z następujących działów:

  • Dział Historii Oręża – 9 eksponatów
  • Dział Etnograficzny – 7 eksponatów
  • Dział Malarstwa – 2 eksponaty
  • Dział Rzeźby – 3 eksponaty
  • Dział Rzemiosła Artystycznego – 33 eksponaty
  • Dział Hist. Kul. Mat. – 65 eksponatów

Będąc jednak wpisane do inwentarza Muzeum Narodowego we Wrocławiu zostały one wywiezione stąd na początku lat 80tych. Zostały jedynie dwie XVIw. armaty. Do 1994r. na parterze tzw. Domu Niewiast znajdowała się wystawa obrazująca historię zamku oraz miasta, natomiast na I piętrze wystawa XIXw. śląskich mebli ludowych.

W chwili obecnej trwają tu prace mające na celu przywrócenie chociażby część jego dawnej świetności, zabezpieczenie jego konstrukcji oraz przygotowanie sal wystawowych do wymogów współczesnego muzealnictwa. Zapoczątkowane 1994 z funduszy Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej, kontynuowane były z pieniędzy pozyskanych przez powstałe 1995 roku Bractwo Rycerskie Zamku Bolków. Od 2008 roku finansowane są one ze środków MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Gminy Bolków oraz ze środków własnych Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Trwa również odtwarzanie zbiorów muzealnych. Jest to proces kosztowny i długotrwały i nie da się ukryć iż bez wsparcia miłośników zamku i jego historii, na które liczymy, przy wydatkach związanych z rozpoczętymi pracami potrwa przynajmniej jedno pokolenie. Na dzisiejszy na I piętrze funkcjonuje, stale uzupełniana i aktualizowana, wystawa stała poświęcona budownictwu obronnemu księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Natomiast na parterze są organizowane ekspozycje czasowe na których prezentowane są zarówno wystawy poświęcone sztuce współczesnej jak i historii zamku i Bolkowa.

Muzeum Zamek Bolków to nie tylko wystawy. Od 1995 roku organizowane są tu wspólnie Bractwem Rycerskim Zamku Bolków i Wolną Kompanią Sarmacką turnieje rycerskie i XVII-wieczne inscenizacje historyczne. Odwiedzający tą szacowną warownie mogą posłuchać muzyki dawnej czy też obejrzeć przedstawienia teatralne. Od 1997 odbywa się tu festiwal Castle Party mający już światową renomę, będący jedną z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek Dolnego Śląska.

Tutaj kręcono sceny do sagi o Wiedźminie, a doktor Bednarek upodobał sobie to miejsce jako scenografie do prezentowania meandrów literatury światowej. W ciągu ostatnich kilku lat zamek był miejscem spotkań wiedźm, udawał zamek szkocki (Twierdza szyfrów B. Wołoszańskiego), a zespól Vader nakręcił teledysk promujący wspaniałą grę o Wiedźminie. Na nas też padło podejrzenie iż ukrywamy bursztynową komnatę. Muzeum Zamek Bolków wspólnie z Towarzystwem Miłośników Bolkowa i Bractwem Rycerski Zamku Bolków wyprodukował pierwszy odcinek filmu poświęconego historii miasta i zamku a który można obejrzeć w lochach (po uprzednim zamówieniu).

Strudzony wędrowiec może odpocząć delektując się marka Piast (mecenas zamku) w Barze pod Karłem, ochłodzić się lodami a w chłodne dni rozgrzać się kawą lub herbatą (niestety na razie od maja do końca października). Dla tych, którzy nie mogą się obyć bez Internetu udostępniamy darmową sieć Wi-Fi.

Wystawa stała Zamku Bolków

Zapraszamy do zwiedzania wystawy stałej, jak i wielu ciekawych eventów odbywających się przez cały rok.

Wystawa stała Zamku Bolków

Zapraszamy do zwiedzania wystawy stałej, jak i wielu ciekawych eventów odbywających się przez cały rok.

Dawne muzeum zamkowe

Zapraszamy do zwiedzania wystawy stałej, jak i wielu ciekawych eventów odbywających się przez cały rok.