Wystawy planowane na 2016 rok.

111

Wystawa ” Bolków na dawnej widokówce”

Planowane otwarcie wystawy 17.06.2016 r.

Wystawa przedstawiająca bogatą kolekcję widokówek historycznych z wizerunkami Bolkowa i Zamku Bolków.

Bitwa na Białej Górze, P. Snayers

Wystawa ” Z archiwum Bellony – Wojna XXX letnia na Śląsku”

Planowane otwarcie wystawy – Wrzesień 2016 r.

Wystawa prezentująca przebieg wojny XXX letniej na terenie Dolnego Śląska, uzbrojenie i metody walk ówczesnych żołnierzy.