plakat 2

„Wojny husyckie na Śląsku”

 

Wystawa otwarta od 19.12.2019 r. do 30.09.2020 r.

Wystawa przedstawiająca przebieg wojen husyckich ze szczególnym uwzględnianiem Śląska i okolic Bolkowa.

Wystawa stworzona przy współpracy z Husycką Rotą Pieszą.

Znajduje się na niej rekonstrukcja bojowego wozu husyckiego, 4 repliki zbroi wojowników husyckich oraz duża liczba broni m.in hakownice, organki i hufnica.

Husytyzm był ruchem religijnym i politycznym zapoczątkowanym działalnością kaznodziejską praskiego teologa Jana Husa .Początkowo miał znaczenie jedynie religijne i był próbą zwrócenia uwagi na potrzebę reformy Kościoła rzymskokatolickiego w Europie. Hus nawiązywał do haseł Jana Wiklefa , przeciwko zeświecczeniu, gromadzeniu dóbr, pogonią za przywilejami, urzędami, tytułami, polityką. Chciał znieść handel odpustami oraz by wszyscy przyjmowali Komunię pod dwiema postaciami; zlikwidować majątki i przywileje duchownych. W swoich kazaniach na początku XIV wieku głosił, że Kościół powinien być ubogi, prosty, żądał usunięcia księży, którzy popełniają grzechy, potępiał symonię, występował w obronie narodowości czeskiej przed zniemczeniem. Chciał wprowadzić język czeski do ksiąg, upowszechniał zasady ortograficzne, potępiał ucisk chłopów przez panów feudalnych.
Hus został wezwany na sobór w Konstancji, aby wyłożyć swoje nauki, przekazać, że są zgodne z prawdami wiary. Obawiającemu się o swoje życie Husowi, Cesarz, Zygmunt Luksemburg, nadał żelazny list, zapewniający nietykalność. Hus stanął na soborze jednak nie uzyskał uznania. Został wyklęty i skazany na śmierć- spalony na stosie w lipcu 1415 roku. po spaleniu Jana Husa jego nauki stały się jeszcze bardziej popularne i zaczęły przemawiać do coraz większej części społeczeństwa. We wrześniu 1415 roku zjazd panów i szlachty czeskiej odrzucił zarzuty stawiane Husowi i wystosował list protestacyjny do soboru w Konstancji.
W 1419 roku w Pradze wybuchły zamieszki w trakcie których tłum Prażan, tuż po odprawieniu mszy husyckiej w kościele św. Stefana, wtargnął do ratusza i wyrzucił przez okna urzędujących tam rajców niemieckich i burmistrza. Na wieść o tych wydarzeniach umarł król czeski Wacław IV, a pretensję do tronu wysunął jego brat Zygmunt Luksemburski. Husyci odmówili uznania praw znienawidzonego przez nich władcy. W odpowiedzi na to Zygmunt rozpoczął organizowanie krucjaty, która miała podporządkować Czechy. Rozpoczęły się wojny husyckie.