Projekty zrealizowane w 2020 r.

„Bolków, zamek Bolków (XIII-XVI): Remont drewnianego wejścia do Baszty Dziobowej” w ramach programu MKiDN „Ochrona Zabytków 2020”

Opis:

Remont drewnianego wejścia do baszty dziobowej Zamku Bolków polegający na wymianie podwalin i słupów; naprawie elementów konstrukcji schodów; montażu stężeń; wykonaniu wzmocnień fundamentu; wykonaniu nowych pokryć z gontu na dachach; wykonaniu impregnacji konstrukcji drewnianych.

Rezultat:

Zahamowanie procesu destrukcji elementów drewnianych, wzmocnienie konstrukcji dzięki czemu będzie można w dalszym ciągu udostępniać Wieżę Dziobową dla odwiedzających turystów. Termin zakończenia prac remontowych 15.10.2020

Środki pozyskano  Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Budżetu Województwa  Dolnośląskiego.

9390c9b2-2cff-4187-a5ad-177d40c8ba58
2444b86b-4bb4-45b8-b6a1-52617aa8d8a4
1f6d3354-b081-480e-a5be-56239be0ace3

Projekty 2015

Nazwa projektu:

„Bolków- Zamek Bolków – XIII-XVI w; III etap prac zabezpieczająco- konstrukcyjnych na Zamku Bolków”

opis prac:

  1. Mur zewnętrzny (obwodowy) zamku na odcinku od bramy wejściowej do Domu Niewiast od strony wschodniej:
  • Wykonanie podbudowy podstawy muru
  • Naprawa lica ścian zewnętrznych wraz z uzupełnieniem otworów strzelniczych
  • Wypełnienie ubytków i pęknięć zagrażających statyce budowli
  • Przemurowanie i zabezpieczenie korony murów

2. Brama górna zamku

  • Wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji
  • Wykonanie nad brama płyty żelbetowej z izolacją przeciwwilgociową

Środki pozyskano  Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Budżetu Województwa  Dolnośląskiego oraz Urzędu Gminy i Miasta Bolków.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC