Aktualizacja 04.12.2020:

Uwaga! Od 04.12.2020 r. Muzeum Zamek Bolków czynne:

 • Muzeum otwarte jako wystawa plenerowa.

 • Wieża dziobowa i Sale wystawowe niedostępne dla ruchu turystycznego.

 • Obniżone ceny biletów ( 8 zł normalne, 4 zł ulgowe)

 

 

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA MUZEUM KARKONOSKIEGO

 • NA TERENIE ZAMKU OBOWIĄZUJE BEZWGLĘDNY NAKAZ NOSZENIA MASECZKI ZASŁANIAJĄCEJ USTA I NOS

 • OBOWIĄZEK ZACHOWANIA 2 METROWEGO DYSTANSU

 •  SALACH WYSTAWOWE ZAMKNIĘTE

 •   WIEŻA DZIOBOWA ZAMKNIĘTA

Regulamin :

Ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa w Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze wraz                               z oddziałami( Dom Carla i Gerharta Hauptmanów w Szklarskiej Porębie, Muzeum Historii                          i Militariów, Zamek Bolków) obowiązujące od dnia 4 maja 2020r. do odwołania:

 1. Pracownicy Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze( wraz z oddziałami) obsługujący zwiedzających wyposażeni są w przyłbice ochronne,
 2. Muzeum udostępnianie jest tylko turystom indywidualnym ( bez zwiedzania grupowego),
 3. Liczba zwiedzających jest ograniczona do limitu określonego rozporządzeniem dyrektora Muzeum Karkonoskiego.
 4. Zgodnie z obowiązującymi na terenie kraju wymogami – zwiedzający przebywający na terenie muzeum mają obowiązek zasłonić usta i nos na terenie całego obiektu Muzeum Zamku Bolków.
 5. Przy wejściu znajduje się środek dezynfekujący, który obowiązkowo należy zastosować na dłonie,
 6. Obowiązuje nakaz zachowania 2- metrowej odległości od innych osób,
 7. Muzeum zawiesza realizację usługi przewodnickiej,
 8. Muzeum ze względów bezpieczeństwa wyłącza z użytkowania niektóre przestrzenie ekspozycyjne( np. wnętrze Chaty Karkonoskiej i inne) oraz urządzenia z ekranami dotykowymi.
 • Załączniki do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dn. 2 maja 2020 r.
 • Regulamin zwiedzania Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w okresie epidemii COVID-19
 • 1
 • Postanowienia ogólne
 1. Regulamin zwiedzania Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w okresie epidemii( zwanej dalej Regulaminem tymczasowym) określa szczególnie zasady zwiedzania muzeum w okresie zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, a jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno zwiedzającym jak tez pracownikom muzeum.
 2. Regulamin tymczasowy obowiązuje od dnia 4 maja 2020 r. do odwołania wraz z kolejnymi aktualizacjami. Konieczne zmiany zasad bezpieczeństwa będą wprowadzane w formie aneksów, zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi na terenie kraju.
 3. Muzeum jest otwarte wyłącznie dla zwiedzających indywidualnych( bez zwiedzania grupowego):
 • Od 30 października
 • poniedziałek –9:00-15:30 (wstęp bezpłatny)
 • wtorek – niedziela w godzinach 9:00 – 16:00
 • kasa biletowa czynna do godziny 15:30
 • Wstęp ostatnich zwiedzających odbywa się na godzinę przed zamknięciem Muzeum.
 1. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany godzin zwiedzania w celu usprawnienia obsługi ruchu turystycznego.
 • 2
 • Sprzedaż biletów
 1. Sprzedaż biletów odbywa się z zachowaniem szczególnych wymogów bezpieczeństwa – osłona kasy, i środki dezynfekujące.
 2. Sprzedaż biletów może być czasowo wstrzymana ze względów bezpieczeństwa, maja na celu ograniczenie liczby zwiedzających znajdujących się na terenie muzeum.
 • 3
 • Zasady przebywania zwiedzających w muzeum
 1. Teren muzeum jest chroniony i monitorowany.
 2. W obiekcie może przebywać jednocześnie określona liczba osób limitowana rozporządzeniem dyrektora Muzeum Karkonoskiego. Wejście zwiedzających na poszczególne wystawy może być czasowo wstrzymane.
 3. Zgodnie z obowiązującymi na terenie kraju wymogami – zwiedzający przebywający na terenie Muzeum mają obowiązek zasłonić usta i nos
 4. Przy wejściu znajduje się środek dezynfekujący, który należy obowiązkowo zastosować na dłonie.
 5. Obowiązuje nakaz zachowania 2 -metrowej odległości od innych osób
 6. Muzeum zawiesza realizację usługi przewodnickiej.
 7. Muzeum ze względów bezpieczeństwa wyłącza z użytkowania niektóre przestrzenie ekspozycyjne ( np. wnętrze Chaty Karkonoskiej  i inne)
 8. Muzeum ze względów bezpieczeństwa wyłącza z użytkowania urządzenia z ekranami dotykowymi.
 9. Na terenie Muzeum mogą przebywać dorośli , młodzież powyżej 13 roku życia, dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 10. Sale wystawowe zamknięte dla ruchu turystycznego.
 11. Wieża dziobowa zamknięta dla ruchu turystycznego.
 • 4
 • Postanowienia końcowe
 1. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu tymczasowego
 2. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu tymczasowego stanowi podstawę do wyproszenia z terenu Muzeum. Osobie, która została wyproszona z terenu Muzeum w skutek nieprzestrzegania Regulaminu tymczasowego nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 3. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum można składać w sekretariacie Muzeum lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@muzeumkarkonoskie.pl