UWAGA!

Od 03. 07. 2020 r. do odwołania  Muzeum Zamek Bolków otwarte będzie dla zwiedzających w nowym reżimie sanitarnym

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA MUZEUM KARKONOSKIEGO:

  • NA SALACH WYSTAWOWYCH I WIEŻY DZIOBOWEJ JEDNOCZEŚNIE MAX 4 TURYSTÓW,

Regulamin ( aktualizacja 03.07.2020):

Ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa w Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze wraz                               z oddziałami( Dom Carla i Gerharta Hauptmanów w Szklarskiej Porębie, Muzeum Historii                          i Militariów, Zamek Bolków) obowiązujące od dnia 4 maja 2020r. do odwołania:

  1. Pracownicy Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze( wraz z oddziałami) obsługujący zwiedzających wyposażeni są w przyłbice ochronne,
  2. Muzeum udostępnianie jest tylko turystom indywidualnym ( bez zwiedzania grupowego),
  3. Liczba zwiedzających jest ograniczona do 50 osób jednocześnie,
  4. Zgodnie z obowiązującymi na terenie kraju wymogami – zwiedzający przebywający na terenie muzeum mają obowiązek zasłonić usta i nos na salach wystawowych
  5. Przy wejściu znajduje się środek dezynfekujący, który obowiązkowo należy zastosować na dłonie,
  6. Obowiązuje nakaz zachowania 2- metrowej odległości od innych osób,
  7. Muzeum zawiesza realizację usługi przewodnickiej,
  8. Muzeum ze względów bezpieczeństwa wyłącza z użytkowania niektóre przestrzenie ekspozycyjne( np. wnętrze Chaty Karkonoskiej, Wieżę Dziobową na Zamku Bolków i inne) oraz urządzenia z ekranami dotykowymi.

Załączniki do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dn. 2 maja 2020 r.

Regulamin zwiedzania Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w okresie epidemii COVID-19

  • 1

Postanowienia ogólne

  1. Regulamin zwiedzania Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w okresie epidemii( zwanej dalej Regulaminem tymczasowym) określa szczególnie zasady zwiedzania muzeum w okresie zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, a jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno zwiedzającym jak tez pracownikom muzeum.
  2. Regulamin tymczasowy obowiązuje od dnia 4 maja 2020 r. do odwołania. Konieczne zmiany zasad bezpieczeństwa będą wprowadzane w formie aneksów, zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi na terenie kraju.
  3. Muzeum jest otwarte wyłącznie dla zwiedzających indywidualnych( bez zwiedzania grupowego):

W okresie od 1 kwietnia do 30 września

poniedziałek – nieczynne dla zwiedzających   9:00-15:30 (wstęp bezpłatny)

wtorek – niedziela w godzinach 9:00 – 17:00

kasa biletowa czynna do godziny 16:30

Wstęp ostatnich zwiedzających odbywa się na godzinę przed zamknięciem Muzeum.

  1. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany godzin zwiedzania w celu usprawnienia obsługi ruchu turystycznego.
  • 2

Sprzedaż biletów

  1. Sprzedaż biletów odbywa się z zachowaniem szczególnych wymogów bezpieczeństwa – osłona kasy, przyłbice ochronne i środki dezynfekujące.
  2. Sprzedaż biletów może być czasowo wstrzymana ze względów bezpieczeństwa, maja na celu ograniczenie liczby zwiedzających znajdujących się na terenie muzeum.
  • 3

Zasady przebywania zwiedzających w muzeum

  1. Teren muzeum jest chroniony i monitorowany.
  2. W obiekcie może przebywać jednocześnie 12 osób. Wejście zwiedzających na poszczególne wystawy może być czasowo wstrzymane.
  3. Zgodnie z obowiązującymi na terenie kraju wymogami – zwiedzający przebywający na terenie Muzeum mają obowiązek zasłonić usta i nos na salach wystawowych
  4. Przy wejściu znajduje się środek dezynfekujący, który należy obowiązkowo zastosować na dłonie.
  5. Obowiązuje nakaz zachowania 2 -metrowej odległości od innych osób
  6. Muzeum zawiesza realizację usługi przewodnickiej.
  7. Muzeum ze względów bezpieczeństwa wyłącza z użytkowania niektóre przestrzenie ekspozycyjne ( np. wnętrze Chaty Karkonoskiej, Wieża Dziobowa na Zamku Bolków i inne)
  8. Muzeum ze względów bezpieczeństwa wyłącza z użytkowania urządzenia z ekranami dotykowymi.
  9. Na terenie Muzeum mogą przebywać dorośli , młodzież powyżej 13 roku życia, dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
  • 4

Postanowienia końcowe

  1. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu tymczasowego
  2. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu tymczasowego stanowi podstawę do wyproszenia z terenu Muzeum. Osobie, która została wyproszona z terenu Muzeum w skutek nieprzestrzegania Regulaminu tymczasowego nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
  3. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum można składać w sekretariacie Muzeum lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@muzeumkarkonoskie.pl