plakat

Z Archiwum Bellony

Wojna XXX letnia na Śląsku

Wystawa była dostępna dla zwiedzających od 16.12.2016 do 04.05.2017 r

Wystawa „Z Archiwum Bellony , Wojna XXX letnia na Śląsku ukazywała przebieg wojny XXX letniej na Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Bolkowa. Oprócz tablic informacyjnych wystawa zawierała liczne repliki broni z epoki, 2 orginalne armaty z tego okresu oraz kopie obrazów przedstawiające ukazanie tej wojny przez  artystów.