Od 07. 05. 2020 r.  Muzeum Zamek Bolków otwarty dla zwiedzających w nowym reżimie sanitarnym

 

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA MUZEUM KARKONOSKIEGO:

 • NA ZAMKU MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE MAX 12 TURYSTÓW,
 • NA SALACH WYSTAWOWYCH JEDNOCZEŚNIE MAX 4 TURYSTÓW,
 • WIEŻA DZIOBOWA ZAMKNIĘTA

 

Regulamin:

Ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa w Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze wraz                               z oddziałami( Dom Carla i Gerharta Hauptmanów w Szklarskiej Porębie, Muzeum Historii                          i Militariów, Zamek Bolków) obowiązujące od dnia 4 maja 2020r. do odwołania:

 

 1. Pracownicy Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze( wraz z oddziałami) obsługujący zwiedzających wyposażeni są w przyłbice ochronne,
 2. Muzeum udostępnianie jest tylko turystom indywidualnym ( bez zwiedzania grupowego),
 3. Liczba zwiedzających jest ograniczona do 12 osób jednocześnie,
 4. Zgodnie z obowiązującymi na terenie kraju wymogami – zwiedzający przebywający na terenie muzeum mają obowiązek zasłonić usta i nos,
 5. Przy wejściu znajduje się środek dezynfekujący, który obowiązkowo należy zastosować na dłonie,
 6. Obowiązuje nakaz zachowania 2- metrowej odległości od innych osób,
 7. Muzeum zawiesza realizację usługi przewodnickiej,
 8. Muzeum ze względów bezpieczeństwa wyłącza z użytkowania niektóre przestrzenie ekspozycyjne( np. wnętrze Chaty Karkonoskiej, Wieżę Dziobową na Zamku Bolków i inne) oraz urządzenia z ekranami dotykowymi.

 

Załączniki do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dn. 2 maja 2020 r.

Regulamin zwiedzania Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w okresie epidemii COVID-19

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin zwiedzania Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w okresie epidemii( zwanej dalej Regulaminem tymczasowym) określa szczególnie zasady zwiedzania muzeum w okresie zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, a jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno zwiedzającym jak tez pracownikom muzeum.
 2. Regulamin tymczasowy obowiązuje od dnia 4 maja 2020 r. do odwołania. Konieczne zmiany zasad bezpieczeństwa będą wprowadzane w formie aneksów, zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi na terenie kraju.
 3. Muzeum jest otwarte wyłącznie dla zwiedzających indywidualnych( bez zwiedzania grupowego):

W okresie od 1 kwietnia do 30 września

poniedziałek – nieczynne dla zwiedzających

wtorek – niedziela w godzinach 9:00 – 17:00

kasa biletowa czynna do godziny 16:00

Wstęp ostatnich zwiedzających odbywa się na godzinę przed zamknięciem Muzeum.

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany godzin zwiedzania w celu usprawnienia obsługi ruchu turystycznego.
 • 2

Sprzedaż biletów

 

 1. Sprzedaż biletów odbywa się z zachowaniem szczególnych wymogów bezpieczeństwa – osłona kasy, przyłbice ochronne i środki dezynfekujące.
 2. Sprzedaż biletów może być czasowo wstrzymana ze względów bezpieczeństwa, maja na celu ograniczenie liczby zwiedzających znajdujących się na terenie muzeum.

 

 • 3

Zasady przebywania zwiedzających w muzeum

 1. Teren muzeum jest chroniony i monitorowany.
 2. W obiekcie może przebywać jednocześnie 12 osób. Wejście zwiedzających na poszczególne wystawy może być czasowo wstrzymane.
 3. Zgodnie z obowiązującymi na terenie kraju wymogami – zwiedzający przebywający na terenie Muzeum mają obowiązek zasłonić usta i nos.
 4. Przy wejściu znajduje się środek dezynfekujący, który należy obowiązkowo zastosować na dłonie.
 5. Obowiązuje nakaz zachowania 2 -metrowej odległości od innych osób
 6. Muzeum zawiesza realizację usługi przewodnickiej.
 7. Muzeum ze względów bezpieczeństwa wyłącza z użytkowania niektóre przestrzenie ekspozycyjne ( np. wnętrze Chaty Karkonoskiej, Wieża Dziobowa na Zamku Bolków i inne)
 8. Muzeum ze względów bezpieczeństwa wyłącza z użytkowania urządzenia z ekranami dotykowymi.
 9. Na terenie Muzeum mogą przebywać dorośli , młodzież powyżej 13 roku życia, dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 

 • 4

Postanowienia końcowe

 

 1. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu tymczasowego
 2. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu tymczasowego stanowi podstawę do wyproszenia z terenu Muzeum. Osobie, która została wyproszona z terenu Muzeum w skutek nieprzestrzegania Regulaminu tymczasowego nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 3. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum można składać w sekretariacie Muzeum lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@muzeumkarkonoskie.pl